Zjazd Absolwentow Wydzialu Mechanicznego Politechniki Wroclawskiej. Rocznik 1967/68 -1973

Album Leszka Strona glowna nastepna strona z przegladem ostatnia strona z przegladem